Se yks on vaan aina niin hankala

Koodarikuiskaajan Slackissa eräs totesi kerran:

”Yhdessä tiimissä olisi aikanaan auttanut paljon, jos olisi alusta asti tiennyt, että yhden tarkoitus ei ole olla negatiivinen vaan ajatella ääneen.”

Kommentti kumpusi esiin keskustelussa, jossa pohdittiin, millaiset viestintätilanteet ovat hankalia. Keskustelijat kommentoivat, että jonkun tai joidenkin ihmisten jatkuva negatiivisuus tekee viestinnästä kinkkistä. Negatiiviseksi koettiin persoona, joka ampuu jatkuvasti alas erilaiset ehdotukset, tappaa ryhmän innostuksen maalaamalla piruja fläppitauluun ja pyrkii kaivamaan kaikesta esiin huonot puolet, haasteet ja hankaluudet.

Negatiivisuus on vähän raskasta

Myönnettävä on, että onhan se jossain määrin raskasta, jos tuntuu, että yhdelle tiimin jäsenelle mikään ei ikinä käy tai kelpaa. On hyvin helppo määritellä negatiiviselta tuntuva ihminen ilonpilaajaksi ja kiusankappaleeksi sen kummemmin miettimättä, mitä käytöksen takana on. Mikä saa jonkun olemaan juuri se ihminen, joka tulee aina kysymään ne tympeät ja vaikeat kysymykset?

Kun Koodarikuiskaajan podcastissa oli vieraana Aliisa Holkko ja puhuimme vahvuuksista, koin oivalluksen. Upeat, tarpeelliset ja tärkeätkin vahvuudet voivat yli- tai alikäytettyinä aiheuttaa omistajalleen haasteita. Tein ensin VIA Characterin vahvuustestin ja selasin sen jälkeen läpi 24 vahvuuden listaa etsien ja pohtien, mitkä vahvuudet voivat vaikuttaa muiden silmissä negatiivisuudelta.

Negatiivisuuden kääntöpuolella monia tärkeitä vahvuuksia

Usein negatiiviselta tuntuva ihminen on varovainen (prudence), hän pyrkii välttämään tarpeettomia riskejä, ottamaan huomioon uhkakuvia ja ohjaamaan ryhmän toimintaa niin, että siitä ei aiheudu hankaluuksia. Pääasiassa erinomaisen tärkeä piirre. Joskus ylikäytettynä aiheuttaa tarpeettomien uhkakuvien näkemistä ja jarruttavaa ylivarovaisuutta.

Negatiiviselta tuntuva tyyppi voi myös olla ihminen, joka hakee päätöksen tueksi monenlaista tietoa ja erilaisia näkökulmia (judgment). Hän pyrkii antamaan neuvoja tuomalla esiin omat kokemuksensa ja näkemyksensä (perspective). Usein äärettömän arvokkaita vahvuuksia kumpikin. Joskus ylikäytettynä aiheuttavat ylianalysointia tai suoranaista analyysi-paralyysiä.

On myös mahdollista, että negatiiviselta vaikuttava ihminen on hyvin oikeudenmukainen (fairness), jolloin hän puuttuu herkemmin kaikenlaisiin mahdollisiin epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin. Lisäksi tuodakseen jatkuvasti esiin niitä ei-suosittuja mielipiteitä ja haastaakseen yksimielistä ryhmää, yksilöllä on todennäköisesti vahvuuksina rehellisyys (honesty), urhoollisuus (bravery) tai sinnikkyys (perseverance).

Ymmärtäminen ja kuunteleminen auttavat negatiivisuuteen

Kuten kommentoijakin alun sitaatissa toteaa: “olisi aikanaan auttanut paljon, jos olisi alusta asti tiennyt, että yhden tarkoitus ei ole olla negatiivinen vaan ajatella ääneen.” Tiimiläisten, heidän vahvuuksiensa ja viestintätyyliensä tunteminen auttaa valtavasti sekä sietämään että käsittelemään erilaisia tilanteita. Hankalalta ja negatiiviselta tuntuva ihminen muuttuu silmissämme erilaiseksi, kun ymmärrämme hänen toimintansa motiiveja ja annamme niille oikean tulkinnan.

Koska negatiivisuuden taustalla on usein huoli, varovaisuus, erilaiset näkökulmat, halu miettiä asioita tarkasti ja tahto tehdä asiat hyvin ja laadukkaasti, on tällaisen ihmisen kuunteleminen useimmiten hyödyllistä. Kun hänen näkökulmansa kuunnellaan tosissaan ja sille annetaan riittävästi tilaa, se usein riittää ja tarve hangata päätöstä tai toimintaa vastaan vähenee.

Kysy ja kerro omasta näkökulmastasi

Jos kuunteleminen ja ymmärtäminen ei auta ja joku jatkaa negatiiviselta tuntuvien kommenttien jankuttamista, asiasta voi koittaa kysyä:

“Me on juteltu tästä aiemminkin ja huomaan, että otat tämän silti säännöllisesti esiin. Mitä voisin tehdä, että olisit ok tämän päätöksen kanssa ja sulla ois rauhallisempi tai luottavaisempi olo?”

Mikäli epäilet, että oma toiminta saattaa vaikuttaa toisinaan negatiivisuudelta, voi asiasta hyvin kysyä. Palautteen pyytäminen on yksi tapa tutkia omaa toimintaansa ja myös kommunikoida siitä. Mitä avoimempia olemme omasta toiminnastamme, sitä paremmin muut ymmärtävät meitä. Mitä paremmin tunnemme toisiamme, sitä helpompaa ja rikkaampaa tiimityö on.

On sääli, jos väärinkäsitysten vuoksi leimaamme hyvät ja tärkeät vahvuudet negatiivisuudeksi. Tai jos ylikäyttämällä vahvuuksiamme muutumme negatiivisiksi ja käännämme vahvuudet itseämme vastaan. Me tarvitsemme erilaisia näkökulmia ja vahvuuksia. Ne tekevät tiimistämme monipuolisemman ja paremman. Siksi on parempi kysyä ja kertoa kuin kärsiä.

TL;DR: Moni hyvä vahvuus voidaan tulkita negatiivisuudeksi

 • Persoona, joka pyrkii kaivamaan kaikesta esiin huonot puolet, haasteet ja hankaluudet, voidaan kokea negatiiviseksi.
 • .Kannattaa miettiä, miksi joku aina kysyy ne tympeät ja vaikeat kysymykset
  • Hankalalta ja negatiiviselta tuntuva ihminen muuttuu silmissämme erilaiseksi, kun ymmärrämme hänen motiivinsa ja annamme niille oikean tulkinnan.
 • Negatiiviselta tuntuva ihminen saattaa
  • olla varovainen ja välttää riskejä
  • hakea päätöksen tueksi monenlaista tietoa ja erilaisia näkökulmia
  • pyrkiä antamaan neuvoja tuomalla esiin omat kokemuksensa ja näkemyksensä
  • olla hyvin oikeudenmukainen.
 • Jos epäilet, että oma toiminta saattaa vaikuttaa toisinaan negatiivisuudelta, voit kysyä asiasta.

Vai mitä mieltä oot?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.