Koodarikuiskaajan Slack-yhteisön pelisäännöt

TL; DR: “Edellytämme, että jäsenet käyttäytyvät tässä yhteisössä niin, että kaikilla on turvallinen ja hyväksytty olo, eikä kukaan joudu kohtaamaan epäasiallista käytöstä.”

1. Tarkoitus

Tämän yhteisön tarkoitus on olla harjoittelupaikka viestintätaidoille, kuuntelulle ja empatialle. Täällä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvallisissa olosuhteissa. Yhteisössä on lupa mokata ja kompuroida – täydellisyyttä tärkeämpää on hyvähenkisyys sekä se, miten asioita käsittelee.

Haluamme, että tänne kaikki ovat tervetulleita ja erilaisilla yksilöillä on mahdollisimman hyvä olla. Hyväksymme sen, että toisinaan yhteisön arvot ja etu menevät yksilön etujen edelle ja tietoisesti priorisoimme heikommassa asemassa olevien turvallisuuden tunteen muiden mukavuuden edelle.

2. Toivottu käytös

Toivotun käytöksen perusperiaatteina toimivat hyvän olettaminen, kunnioitus sekä rakentavuus. Edellytämme, että jäsenet käyttäytyvät tässä yhteisössä niin, että kaikilla on turvallinen ja hyväksytty olo, eikä kukaan joudu kohtaamaan epäasiallista käytöstä.

Täällä jokainen on arvokas omana itsenään – myös he, joita emme ymmärrä tai joiden kanssa olemme eri mieltä – ja siksi toisia kohdellaan kunnioittaen. Kunnioitamme sekä täällä että muualla olevia, ihmisiä ja ihmisryhmiä. Tämä yhteisö perustuu ristiriitatilanteissakin rakentavaan vuorovaikutukseen.

Iloitsemme näkökulmien kirjosta ja uskallamme olla toistemme kanssa eri mieltä. Täällä on turvallista esittää mielipiteitään ja hakea omaa näkökulmaansa. Haluamme pitää keskusteluympäristön turvallisena ja lämminhenkisenä.

Lähdemme siitä olettamuksesta, että jokainen on hyvällä asialla, eikä kukaan ole pahantahtoinen tai ilkeä tahallaan. Pyrimme antamaan viesteille sekä toisten toiminnalle mahdollisimman positiivisen ja järkevän tulkinnan.

3. Epäasiallinen käytös

Epäasialliseen käytökseen luetaan: uhkaava, syrjivä, ahdistava, loukkaava ja halventava puhetapa ja käyttäytyminen sekä seksuaalinen ahdistelu. Esimerkiksi uskontoon, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai vammaan liittyvä epäasiallinen kommentointi on tällaista käytöstä.

Pyrimme välttämään kyynistä ja sarkastista kielenkäyttöä, koska se voidaan helposti tulkita väärin.

4. Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen ja seuraukset

Kenellä tahansa on oikeus pyytää toista tarkistamaan viestinsä sävyä tai sisältöä. Lisäksi jokaisella on mahdollisuus pyytää apua CoC-tiimiltä tilanteen käsittelyyn.

Jos joku rikkoo pelisääntöjä, asiasta keskustellaan rikkojan tai erimielisten osapuolten kanssa ja pyritään löytämään yhteisymmärrys. Kaikkia osapuolia kuullaan ja etsitään ratkaisua takaisin hyvähenkisyyteen. Pelisääntöjä rikkonut palaa julkiseen keskusteluun toteamaan, että on keskustellut CoC-tiimin kanssa ja ymmärtää, miten toiset kokivat alkuperäisen keskustelun.

Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, rikkoja ei tahdo palata julkiseen keskusteluun tai sääntöjä rikotaan toistuvasti, CoC-tiimi voi laittaa kyseisen jäsenen jäähylle tai jopa poistaa yhteisöstä määräajaksi ja tarvittaessa pysyvästi.

5. Keneen otan yhteyttä?

CoC-tiimiin voi ottaa yhteyttä kutsumalla sen paikalle keskusteluun kirjoittamalla vastaukseen COC sekä lähettämällä yksityisviestin kenelle tahansa ryhmän jäsenistä. Huomaathan, että yksityisviestillä raportoidut tilanteet voidaan jakaa tarvittaessa koko CoC-tiimille asian käsittelemiseksi.

CoC-tiimiin kuuluvat